TIPS


TIPS EN ADVIES BIJ HET LEGGEN VAN UW PARKET


BELANGRIJK:deze leginstructie heeft als doel u zo goed mogelijk te helpen bij het plaatsen van uw parketvloer. Omdat individuele omstandigheden buiten onze invloed liggen, kunnen deze tips en weetjes niet bindend zijn. In geval van twijvel of vragen, contacteer ons.VOOARGAAND AAN DE PLAATSING VAN PARKET

Het leggen van een parketvloer moet in principe altijd het laatste werk zijn in een (ver)bouwproject, dus zorg ervoor dat:

- de ondervloer / chape droog/vast en vlak is

- alle pleisterwerk droog is

- alle betegelingswerken minstens 3 weken beëindigd zijn

- vensters geplaatst zijn

- de verwarming operationeel is, zeker bij plaatsing van parket op vloerverwarming

- er geen waterverlies in sanitaire en verwarmingselementen voorkomt

- licht en elektriciteit aanwezig is in alle ruimtes

- er geen simultane werken dienen te gebeuren tijdens de plaatsing van uw parketDIRECTE VERLIJMING VAN PARKET OP CHAPE

Eerst moet de chape zorgvuldig schoongemaakt worden. Ook de parketplanken moeten vrij zijn van vet, stof, verf, vernis,...

Bij directe verlijming van uw parketvloer op een chape, laat u onderlinge verlijming van tand en groef achterwege. De keuze van de lijm hangt af van het type vloerbedekking. Voor een drielaagse stroken gebruikt u best een PU lijm of polymeerlijm (2 of 1 componenten) . Wij bevelen aan om met PU parketlijm te werken. Volg steeds de instructies op de verpakking van de lijm. Als er gevaar is voor opstijgend vocht, of indien u twijfelt aan de stevigheid van uw dekvloer (chape) best eerst een PU primer voorstrijk aanbrengen.  Het verbruik van de parketlijm mag geschat worden op 1 tot 1,3kg/m2. De open tijd is de maximaal beschikbare tijd tussen het aanbrengen van de lijm en het leggen van het vloerelement (zie lijmverpakking). Wanneer deze overschreden wordt, treedt er vliesvorming op waardoor er geen goede hechting met het vloerelement ontstaat. Respecteer deze opentijd zeker!VERLIJMING VAN PARKET OP EEN HOUTEN ONDERVLOER OP CHAPE

De ondervloer (multiplex,osb-plaat,onderparket) moet op de chape verlijmd worden met een PU lijm. Indien nodig kunnen de platen hier en daar vastgeschroefd worden.ZWEVENDE PLAATSING VAN PARKET MET CLICKSYSTEEM

Bij zwevende plaatsing kan men het vochtscherm losliggend op de chape plaatsen, met overlappende naden van minimaal 200mm. De onderlinge banen moeten luchtdicht gemaakt worden door dubbelzijdige strips of door het afkleven met tape. Daarna plaatst u een onderfolie voor parket van 2 tot 3mm dikte ( deze beperkt de contactgeluidsoverdracht tussen de vloerbedekking en de ondergrond) Deze folie niet laten overlappen. De vloerplanken worden onderling met elkaar verlijmd met een D3-dispersielijm die u aanbrengt in de groef, zowel aan de langzijde als aan de kopse zijde. Of u werkt met een click systeem (voorkeur G5 clicksysteem). Dan is verlijmen tussen de planken uiteraard niet nodig.VERNAGELDE PLAATSING VAN MASSIEF PARKET ( enkel voor zelfdragende massieve parketvloeren vanaf 20mm dik)

U kan de volgende bevestigingsmiddelen gebruiken: draadnagels met platte kop, verbeterde nagels of schroeven. De lengte van de nagels/schroeven bedraagt min. 60mm of 2,8 x de plaatdikte, de diameter bedraagt min. 0,16 x de plaatdikte. De nagel of schroef wordt 2 tot 3mm onder het plaatoppervlak ingedreven en niet gestopt. Opgelet! Een genagelde houten vloer heeft de eigenschap te kraken.PLAATSING MET TAND EN GROEF MET VOLLEDIGE VERLIJMING

De lijm wordt op de dekvloer of houten ondervloer aangebracht met een geschikte spatel. De lijmspatel wordt onder een hoek gehouden om goedgevormde lijmrillen te krijgen, haaks op de lengterichting van de planken. Afhankelijk van de open tijd en de groote van de parket planken wordt meestal nooit meer oppervlakte ingelijmd dan nodig om 2 tot 5 stroken te plaatsen. De parket planken worden in het natte lijmbed gelegd en tegen elkaar geschoven of geklopt tot er geen voeg meer zichtbaar is. Men moet de tand beschermen tijdens het aankloppen. Daarna worden de elementen op de ondergrond aangedrukt of aangeklopt om een zo groot mogelijk contactoppervlak tussen het element en de ondergrond te bekomen. Bij grotere parket planken  kan het noodzakelijk zijn na het inleggen en aandrukken de elementen tijdens de bindingstijd van de lijm tijdelijk te belasten,b.v. met zandzakken.


1. Plaats de eerste plank met de groefzijde tegen de muur. Voorzie een uitzettingsvoeg van 5 à 15mm met de wiggen op de kop en langs de muur. De eerste rij parketvloer uitpassen, groefzijde naar de muur. Laat alle planken goed aansluiten. Gebruik hiervoor best een slaghout en een hamer, zodat de randen van de planken niet beschadigd worden.


2. Het laatste deel van de rij inkorten. Laat hier ook 5 à 15mm ruimte voor de uitzettingsvoeg. Om de kopse naad van het laatste deel van een rij goed te laten aansluiten,gebruikt men best een koevoet. De rest van het ingekorte deel kan telkens gebruikt worden als begin van de volgende rij.


3. Start de tweede rij aan de zelfde kant als de eerste en zorg ervoor dat de kopse zijden van de planken minimum 30 tot 50cm verspringen t.o.v de vorige rij.


4. Verwarmings- en andere buizen moeten worden uitgespaard in de vloerdelen. De afgetekende uitsparingen uitboren. Let op: de diameter moet 5 à 15mm groter zijn dan de diameter van de buis. Verzaag de plank dwars in het midden van de boring. Pas beide delen rond de buis en pas aan.


6. Deurlijsten en andere houten elementen zaagt u best onderaan af zodat de parket eronder geschoven kunnen worden. Respecteer ook hier de uitzettingsvoeg.


7. Voor het plaatsen van de laatste rij parketplanken meet u precies de overblijvende breedte tussen de laatst geplaatste rij en de muur,rekening houdend met uitzettingsvoeg in mindering. Zaag de parketplanken op maat. De laatste vloerdelen voorzichtig plaatsen en inpassen met de koevoet.


8. De wiggen worden  24 uur na het plaatsen van uw parket verwijderd. Start dan met het plaatsen van de plinten.


9. Plinten moeten aan de muur bevestigd worden met schroeven en pluggen (of verlijmd/blind vernageld), zodanig dat de natuurlijke beweging van de vloer niet wordt verhinderd. Als de plint aan de vloer wordt bevestigd, zal de natuurlijke beweging verhinderd worden en er kan schade aan de vloer ontstaan.SOORTEN ONDERVLOEREN VOOR PARKET

Chappe/chape/dekvloer: Bij plaatsing van de parket dient men rekening te houden met de volgende waarden: max.vochtigheid 2,5% bij cementgebonden chape, max. vochtigheid 1,8% bij cementgebonden chape met vloerverwarming en slechts 0,6% bij een anhydrietgebonden chape. Een nieuw gegoten chape vraagt een droogtijd van +/- 1 week per centimeter dikte, bij een goed geventileerde en verwarmde ruimte. Vanaf 6cm dikte is het aan te raden 2 weken te wachten. B.v. een chape van 8cm heeft een droogtijd van 10 weken,nl voor de eerste 6cm (6cm x 1 week) en voor de onderste 2cm, 4 weken (2cm x 2 weken).

Vloerverwarming in de chape: Zoals hierboven vermeld,  moet de cementgebonden chape een vochtigheid hebben van max. 1,8%.

Balkenlaag: Ze moet stevig zijn en waterpas liggen. De hart-op-hart afstand van de balken mag max. 40cm zijn, om te beletten dat de parketvloer te sterk zou doorbuigen. Bij directe vernageling op de balken, moeten de vloerdelen minstens 18mm dik zijn. Enkel een massieve parket van minimaal 20mm dikte kan op een balkenlaag geplaatst worden. Een gelaagde parket wordt steeds op een ondervloer (chape, OSB,...) geplaatst.TIPS EN ADVIES BIJ HET LEGGEN VAN PARKET – ZIE BOVEN
Parket Overstock BVBA -  Maatschappelijke zetel: Berkendreef 7A, 3140 Keerbergen  - BE0475860521

BEZICHTIGINGEN IN MAGAZIJN (PUTTE) ENKEL OP AFSPRAAK

+32 478 88 31 49 -  info@parketoverstock.be


 

ALGEMENE VOORWAARDEN PARKETOVERSTOCK BVBA  - Website by MONEMA DESIGN 2014